IPA LIMBURG

IPA Limburg
Ga naar de inhoud
Servo per Amikeco
Dienen door Vriendschap


RESPECT EN STEUN VOOR ONZE POLITIE- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Welkom op deze site.
I.P.A. staat voor “International Police Association” en is de grootste politievereniging ter wereld.
Leden hebben de mogelijkheid om allerhande contacten te leggen met collega’s, zowel in België als elders ter wereld waar de I P A actief is. Tevens richt de vereniging allerhande activiteiten in zoals reizen, culturele en toeristische uitstappen, feestavonden. Dit alles om de vriendschapsbanden tussen de leden te versterken.
Van de vereniging kunnen onderandere lid worden:
● Alle politiediensten met inbegrip van de hulpagenten en het administratief personeel
● De leden van de rechterlijke orde en het griffiepersoneel
● De parketten van het land en het parketpersoneel
● Actief personeel van de militaire politie
● Technici OGP van het BIPT
● Ambtenaren van het bestuur van het vervoer en van het hoog comité van toezicht die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn
● Beëdigde personeelsleden van een vervoersmaatschappij en personeelsleden van exploitatiemaatschappijen met de hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie
● Personeel van douane en accijnzen
● Personeel van waters en bossen
● Personeel buitendienst van de staatsveiligheid en de militaire veiligheid
● Personeel belast met het toezicht op transport afhangend van het ministerie van verkeerswezen
● Havenkapiteins
● Leden van de Europese anti-fraudedienst (OLAF) en de veilgheidsdiensten van de Europese Commissie
● Veiligheidsbeambtes met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen
● Treinbegeleiders

Secretariaat IPA Limburg
Driesstraat 61
3583 Beringen
Bankrekening:
BE12 4590 0912 1192

Terug naar de inhoud