Activiteiten euregio - IPA LIMBURG

IPA Limburg
Ga naar de inhoud
ACTIVITEITEN EUREGIO

Wanneer U informatie over de in ons tijdschrift weergegeven activiteiten wenst, kan U hiervoor gebruik maken van het algemeen contactformulier.


Aanmeldingen of inschrijvingen voor de euregionale activiteiten dienen, voor onze provincie, te geschieden bij onze penningmeester Paul Bosmans via onderstaand euregioactiviteitencontactformulier.


Inschrijvingen zijn pas definiteif na betaling van het vereiste bedrag op rekening BE12 4590 0912 1192 ten name van I.P.A. Limburg.


Een overzicht van de activiteiten in de euregio vindt je in ons ledentijdschrift.


Secretariaat IPA Limburg
Driesstraat 61
3583 Beringen
Bankrekening:
BE12 4590 0912 1192

Terug naar de inhoud